Ziar Magazin Online

Președintele Aristocrației Europene, Costanza de’ Medici, încearcă să-l plătească pe Nobilul Conte Enzo Modulo Morosini Calabria – al A.D.O.M.U.S.S.A.N. al Familiei Agricole Nobile.

MEDIASTIRI 02 03 2023 CASA REGALA Articol scris de Raul Babi

Dom Rosário Poidimani:”Am început să scriu încă dinainte de a deveni membru activ și ca atare mă simt obligat să fac câteva precizări”

Și să intervin pentru a înțelege de ce am citit astăzi pe cea mai cunoscută rețea de socializare, Facebook, o notă a unei persoane care poartă un nume de familie respectabil (D’ Medici).

În articolele mele ați citit deja numele; Enzo Modulo Morosini Contele de Risicalla și Sant’Anna Morosina, redactor al cunoscutului volum publicat sub titlul „Cartea de Aur a Familiilor Nobile și Remarcabile” cu anexă Armoriale Storico Generale Italiano, ajuns la a 6-a ediție, care se publică la fiecare 2 ani. Carte care urmărește amprenta stemei dicționar istoric al lui Giovan Battista di Crollalanza, unde oricine are plăcerea de a fi introdus cu stema casei sale, și știrile istorice ale familiei sale o poate face, urmează sistemul Crollalanza prima cale.

Să nu uităm că contele Morosini este senator academic al Academiei dinastice universitare a familiei agricole nobile, precum și cavaler al diferitelor ordine dinastice, persoană apreciată în Europa și în toată Italia de la nord la sud până la insule pentru spiritul lui nobil.

Nobil Homo Enzo Modulo Morosini salută în această dimineață membrii grupului omonim pe Fb, „Cartea de Aur a Familiilor Nobile și Remarcabile”, comunicându-i că; „Am vrut doar să comunic că a avut loc un atac la adresa persoanei mele, a profesionalismului meu după ce cineva a afirmat într-o conversație privată pe Messenger că „Morosinii sunt inexistenți” și că „înnobilează oamenii”, care, printre altele lucruri, este imposibil să nu ai Fons Honorum, la care am răspuns politicos”.

De asemenea, am vrut să precizez că sunt încă Rege de arme al Casei Medici și Marele Ducal Provveditore complet cu diplomă semnată de S.A.S. Prinţ. Ottaviano de’ Medici din Toscana pe 10 iunie 2019.

Vă mulțumesc că ați citit articolul meu scurt. Știam că contele Morosini era regele de arme al Casei Medici, întrucât și eu sunt membru al „Consiliului Medicilor” și sunt înscris printre nobilii Florenței cu licență de S.A.S. Ottaviano de’ Medici al Toscana cu Tratatul de onoare al S.E. Contele Rosario Logico.

Nu vă puteți imagina câte mesaje de solidaritate au sosit, nu doar pe pagina sa oficială, ci și pe cea a Aristocraziei Adriatica din Europa de Est și pe grupul WhatsApp și al Aristocraziei Adriatica din Europa de Est, unde chiar și prințul Massimo Spadoni publică o notă în care scrie; Mai întâi m-au atacat pe mine, apoi pe Alteța Regală Prințul Christian Agricola și acum dragul Conte Enzo Morosini, ei bine, autorii acestei ticăloșii mediatice trec peste asta, scena și muzica s-au schimbat, sau mai degrabă „rafinat”. Desigur, știind despre atacul mass-media și asupra S.A.R. Prințul Christian Agricola, Duce de Capua și ținuturile Lavoro, Contele de Udine și Risano .. ect îl chem la un interviu, părerea lui despre cele întâmplate. Incredibil, dar adevărat, răspunde Prințul, Președintele de Onoare al Aristocraziei.European, Costanza de’ Medici cu scrisul ei la mai puțin de 24 de ore după numirea ca președinte de onoare al Asociației Europene a Aristocrației.

Costanza dei Medici îl atacă pe Nobil Homo Enzo Modulo Morosini, Contele de Risicalla și Sant’Anna Morosiana. Da, foarte adevărat și, evident, mă simt obligat ca regent al Aristocrației Adriatice a Europei de Est, unde îmi port povara de a reprezenta cu seriozitate numeroasele familii nobiliare și notabile chiar și în afara statului nostru pentru a-i oferi solidaritatea Noastră contelui, de care vreau și eu să-l amintesc. este, de asemenea, Rege de Arme al Casei Medici și Marele Ducal Provveditore complet cu o diplomă semnată de Prințul Ottaviano de’ Medici al Toscana. În ceea ce privește Aristocrația Europeană, trebuie să deduc că, întrucât nu a existat dezamăgirea lor oficială în ceea ce privește președintele lor de onoare, înseamnă că ei se căsătoresc cu acea declarație cu acordul tăcut, deoarece îmi subliniați pe bună dreptate că contactați Asociația Aristocrației Europene și Organizația Noastră, dar nu a fost nicio notă din partea lor. Cum am contactat-o ​​cu un mesaj pe rețelele de socializare, am făcut cu ei dar încă nu am avut un răspuns, așa că am întrebat-o. Când îmi vor răspunde, o să-i întreb și pe ei.

Mai întâi ca om și apoi ca aristocrat sunt dezamăgit de atitudinea anumitor oameni care, din postările lor de pe paginile oficiale, se proclamă moraliști, fundamentaliști, umanitari solidari, nobili și așa mai departe, dar eu nu nu vreau să intru în declaraţiile lor asociaţioniste.

Cât despre atacurile făcute asupra mea, justiția se va ocupa de asta dar nu vreau și nu pot vorbi despre asta. Vreau doar să-i exprim recunoștința unui om înaintea nobilului, unde contribuie la cultura creșterii frumoasei noastre țări, un om pe care cu toții ar trebui să-l luăm doar ca exemplu în care până acum trăim doar într-o lume toxică și plină de IO.  Foarte adevărat, Înălțimea Voastră, de fapt, am îmbrățișat imediat proiectul contelui Morosini din prima zi în care l-am cunoscut pentru că eu consider munca pe care o desfășoară ca fiind foarte importantă, implicând atât de mulți nobili și atâtea filiații fără deosebire de loc sau religie. , și nici nu este dovada că chiar și în timpul evenimentelor sale este mai mult decât apreciat și apreciat.

Evident, dragă conte, aș dori să știu în acest moment poziția Marelui Duce Ottaviano de’ Medici cu privire la această declarație făcută de sora sa. Speranța mea este că liniștea se creează în relațiile aristocratice și nu agitația. Îmi place să amintesc că, dacă structura monarhică din Italia dar în multe alte țări ale lumii a fost distrusă și tocmai din cauza acestor domni care predică binele și nu răul.

Să nu uităm de ce Regatul celor Două Sicilii și Împărăția a căzut din Italia doar pentru că ambiția anumitor nobili ce au crezut bine să-și trimită regele pe podium gândindu-se să obțină mai mult, dar de fapt au obținut doar o republică construită pe temelia unei monarhii în mare măsură dezorientate.

Este cu adevărat adevărat dragă Prinț că și astăzi, cu această societate în dezordine, o societate care și-a pierdut trasabilitatea traseului istoric și spiritual, unde singura formă de bogăție recunoscută este cea externă, toată lumea vrea să fie bogată și puternică, toată lumea vrea să aibă succes, iar aici îmi vine în minte conceptul lui Dante despre noblețe, Noble nu este unul care este bogat pentru bani, ci pentru bogăția interioară și culturală pentru a fi împărtășită cu ceilalți.


La Presidente di Aristocrazia Europea, costanza de’ Medici, cerca di infangare il Nobile Conte Enzo Modulo Morosini Calabria – Dell’Accademia Dinastica Universitaria A.D.O.M.U.S.S.A.N. della Nobile Famiglia Agricola

Ho iniziato a scrivere prima ancora di entrarne a far parte attiva come membro e come tale mi sento in dovere di fare alcune precisazioni ed intervenire per capire come mai oggi ho letto sul social più conosciuto, Facebook, una nota di una persona che porta un cognome rispettabile (D’ Medici).

Nei miei articoli avete già letto il nome ; Enzo Modulo Morosini Conte di Risicalla e Sant’Anna Morosina, curatore del noto tomo edito con il titolo „Libro d’Oro delle Famiglie Nobili e Notabili” con annesso Armoriale Storico Generale Italiano, giunto alla 6 edizione, il quale viene pubblicato ogni 2 anni. Libro che segue l’impronta del dizionario storico blasonico di Giovan Battista di Crollalanza, ove chi ha il piacere di essere inserito con lo stemma del suo casato, e notizie storiche della sua famiglia può farlo, lui segue il sistema Crollalanza prima maniera.

Non dimentichiamo che il Conte Morosini è Senatore Accademico dell’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola, nonché Cavaliere di diversi Ordini Dinastici, persona apprezzata in Europa e in tutta Italia da Nord a Sud alle Isole per la nobiltà dei suoi sentimenti.

Il Nobil Homo Enzo Modulo Morosini questa mattina saluta gli iscritti dell’omonimo gruppo su Fb, „Libro d’Oro delle Famiglie Nobili e Notabili”, comunicando che; „Desideravo solo comunicare che vi è stato un attacco alla mia persona, alla mia professionalità dopo che qualcuno aveva asserito in un colloquio privato su Messenger che i „Morosini sono inesistenti” e che „nobilito gente”, cosa tra l’altro impossibile non avendo la Fons Honorum, a cui garbatamente ho replicato.

Desideravo altresì far presente che sono ancora il Re d’Armi di Casa de’ Medici e Provveditore Granducale con tanto di diploma firmato dal principe S.A.S. Ottaviano de’ Medici di Toscana in data 10 giugno 2019.

Ringrazio per aver letto questo mio breve scritto. Sapevo che il Conte Morosini è Re d’Armi di Casa de’ Medici in quanto anche io faccio parte del “Consiglio Mediceo” e sono scritto come Nobile di Firenze con Brevetto di S.A.S Ottaviano de’ Medici di Toscana con Trattato Onorifico di S.E. Conte Rosario Logiacco.

Non potete immaginare quanti messaggi di solidarietà sono arrivati, non solo sulla sua pagina ufficiale ma anche in quella di Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale e sul gruppo WhatsApp sempre di Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale, dove anche il Principe Massimo Spadoni pubblica una nota dicendo; ma strano vero? prima hanno attaccato me, poi Altezza Reale il Principe Christian Agricola ed adesso il caro Conte Enzo Morosini, be, gli autori di questa cattiverie mediatiche se ne facciano una ragione, il palcoscenico e la musica sono cambiati, o per meglio dire „raffinati”. Naturalmente sapendo dell’attacco mediatico anche a S.A.R. il Principe Christian Agricola, Duca di Capua e delle terre di Lavoro, Conte di Udine e Risano .. ect lo chiamo per una intervista, un suo parere sull’accaduto. Incredibile ma vero risponde il Principe, la Presidente Onoraria di Aristocrazia.

Europea, Costanza de’ Medici con il suo scritto a meno di 24 ore dalla Nomina a Presidente Onorario della Associazione Aristocrazia Europea Costanza dei Medici attacca il Nobil Homo Enzo Modulo Morosini Conte di Risicalla e Sant’Anna Morosiana. Si Verissimo ed io ovviamente mi sento in dovere come reggente della Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale dove Porto il peso di rappresentare seriamente le tante famiglie Nobili e Notabili anche fuori dal nostro Stato di dare la Nostra solidarietà al Conte, che inoltre desidero ricordare è anche Re d’Armi di Casa de’ Medici e Provveditore Granducale con tanto di diploma firmato dal principe Ottaviano de’ Medici di Toscana, a riguardo della Aristocrazia Europea devo dedurre che non essendoci stato un loro disappunto ufficiale riguardo la Loro presidente onoraria vuol dire che sposano quella dichiarazione con il silenzio assenso come lei giustamente mi fa notare che sta contattando l’associazione Aristocrazia Europea e il Nostro Ente ma da parte loro non c’è stata nessuna nota. Come ho contattato lei con un messaggio sui social ho fatto con loro ma ancora non ho avuto risposta, pertanto ho chiesto a Lei. Quando mi risponderanno chiederò anche a loro.

Prima come Uomo e poi come Aristocratico sono deluso dall’atteggiamento di certe persone che dai loro post sulle pagine ufficiali si proclamano essere moralisti, integralisti, solidali umanitari Nobili e chi più ne ha e più ne metta, ma non voglio entrare nelle loro dichiarazioni associazionistiche.

Riguardo agli attacchi fatti a me li ci penserà la magistratura ma non voglio e non posso parlare di questo. Desidero solo esprimere gratitudine ad un Uomo prima che Nobile dove sta contribuendo alla cultura alla crescita del nostro Bel Paese un uomo che dovremmo Noi tutti solo prendere esempio dove ormai viviamo solo in in mondo Tossico e pieno dell’IO. Verissimo Vostra Altezza in effetti ho sposato subito il progetto del Conte Morosini sin dal primo giorno che l’ho conosciuto perchè reputo molto importante il lavoro che svolge coinvolgendo tanti Nobili e tanti casati senza distinzione di luogo o religione e né è la dimostrazione che anche durante i suoi eventi è più che stimato ed apprezzato.

Ovviamente caro Conte, mi piacerebbe sapere a questo punto la posizione del Gran Duca Ottaviano de’ Medici riguardo a questa dichiarazione fatta da sua sorella. Il mio auspicio e che si crei serenità nei rapporti Aristocratici e non agitazione. Mi piace ricordare che se la struttura monarchica in Italia ma in tanti altri paesi del Mondo si è distrutta e proprio a causa di questi signori che predicano Bene e razzolano male.

Non dimentichiamo il perché e caduto il Regno delle due Sicilie e il Regno d’Italia solo perché l’ambizione di certi nobili con la hanno ben pensato di mandare al podio il loro re pensando di ottenere di più ma di fatto hanno ottenuto solo una repubblica costruita sulla fondazione di una monarchia largamente disorientata.

È proprio vero caro Principe che anche ai giorni nostri , con questa società allo sbando, una società che ha smarrito la tracciabilità del suo percorso storico e spirituale, dove l’unica forma di ricchezza riconosciuta è quella esteriore, tutti vogliono essere ricchi e potenti, tutti vogliono essere persone di successo, e qui mi viene in mente il concetto dantesco della nobiltà, Nobile non chi è ricco per denaro bensì per ricchezza interiore e culturale da condividere con l’altro .


Vă așteptăm și pe cele 2 grupuri de Facebook ale ziarului: 

FACEBOOK, MEDIASTIRI.RO – Ziar Magazin Online 

FACEBOOK, MEDIASTIRI.RO – Publicație Online de Știri

spot_imgspot_img

Don't Miss

Latest Posts