Ziar Magazin Online

O rachetă rusească hipersonică a distrus un buncăr NATO de lângă orașul Lvov. Știrea este deja oficială! A Russian hypersonic missile destroyed a NATO bunker near the city of Lviv. The news is already official!

MEDIASTIRI 25 03 2023 STIRI EXTERNE

Rusia dă o lecție de ”performanță militară”. Cu o rachetă hipersonică, distruge Centrul de Comandă NATO din Ucraina

La începutul lunii martie, Forțele Aerospațiale ale Rusiei au lansat un atac cu o armă hipersonică asupra unui buncăr situat lângă orașul Lvov, informează cotidianul Moskovski Komsomoleț.

Într-un interviu acordat canalului de YouTube ”Deni TV”, analistul politic Nikolai Sorokin a sfirmat că în acel buncăr era concentrat întregul sistem de control actual al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Potrivit informațiilor sale, în urma loviturii rachetei ”Kinjal” lansată de un MiG-31, au fost lichidați până la 300 de ofițeri și generali ai blocului miliar și politic NATO. În plus, acolo se afla un mare număr de  ”consilieri” și coordonatori, a detaliat expertul.

„Erau inclusiv câțiva generali americani, mulți colonei, ofițeri de rang superior, posibil și generali britanici, foarte mulți polonezi. Ei erau sută la sută convinși că sunt în siguranță, deoarece se aflau la 120 de metri sub pământ, dar ”Kinjal” a prăbușit tavanul peste capul oaspeților noștri”, a declarat Sorokin.

Și „Komsomolskaya Pravda” a relatat știrea despre atacul cu rachete Kh – 47M2 „Kinjal” (Pumnal) asupra unui buncăr N.A.T.O. din Lvov, unde se pare că au fost uciși 200 de ofițeri N.A.T.O.

Departamentele militare ale Statelor Unite, Marii Britanii, Poloniei și a altor țări N.A.T.O. preferă să nu scoată un cuvânt despre ceea ce s-a întâmplat la începutul lunii martie lângă Lvov.

Informații se scurg însă din ce în ce mai mult în presa occidentală și ucraineană, precum și în rețelele de socializare din diverse surse, care cunosc operațiunea în detaliu și prezintă în mod corect această tragedie pentru NATO și aliații săi.

Buncărul ofițerilor N.A.T.O

Locația era lângă Lvov, la aproximativ o sută de metri adâncime.

Moscova a promis că va lovi în punctele de luare a deciziilor.

De fapt, era un cartier general comun de comandă și control, compus din reprezentanți NATO, precum și ofițeri ai Ministerului Apărării ucrainean și Statului Major al forțelor sale armate.

La începutul lunii martie, Statul Major rus știa deja că în „subteran” și la Kiev, era în plină desfășurare elaborarea unui plan ofensiv pentru forțele armate ucrainene.

Au fost alese „Kinjal”-urile pentru că un astfel de buncăr este invulnerabil la armamentul convențional iar lovirea țintei ar fi fost dificil de realizat de la o distanță de 2.000 de kilometri!

Purtătorul rachetelor hipersonice KINJAL este o versiune specială a avionului interceptor cu rază lungă de acțiune MIG-31K

„Kinjal”, cu cele 500 kg se îndreaptă spre țintă cu o viteză de 10-15 ori mai rapidă decât cea a sunetului.

Încă nu există în lume sisteme de apărare aeriană care ar putea intercepta racheta rusească hipersonică KINJAL

De asemenea, „Kinjal” este o armă gen „lunetist” de înaltă precizie cu o abatere de la lovirea țintei de doar un metru!

Un dezastru pentru forțele N.A.T.O. din Ucraina

Se spune că erau peste 200 persoane în buncăr, inclusiv,  câțiva generali și ofițeri superiori americani, britanici, polonezi, ucraineni.

Portalul grec „Pronews”, care este aproape de Ministerul Apărării din țara sa, a susținut că „zeci de ofițeri străini au fost uciși când rachetele hipersonice Kinjal au lovit centrul comun de comandă și comunicații Ucrainean-N.A.T.O. A fost «un dezastru pentru forțele N.A.T.O. din Ucraina»”. 

Oficial, pe 9 martie, Ministerul rus al Apărării a postat un mesaj pe canalul său oficial „Telegram” în care afirmă că, a răspuns la acțiunile teroriste organizate de regimul de la Kiev în regiunea Bryansk pe 2 martie: „Armata rusă a lansat o «lovitură de răzbunare» masivă”. Ministerul a subliniat că a fost folosit sistemul de rachete hipersonice Kinjal.

De ce tac capitalele țărilor N.A.T.O. despre teribila situație? Probabil pentru că le este „rușine” să recunoască prea ușor palma primită din partea Moscovei, sau pentru că ar putea fi o recunoaștere oficială a participării active a trupelor N.A.T.O. la ostilitățile împotriva Rusiei.


Russia gives a lesson in „military performance”. With a hypersonic missile, destroy the NATO Command Center in Ukraine

At the beginning of March, the Russian Aerospace Forces launched an attack with a hypersonic weapon on a bunker located near the city of Lviv, reports the daily Moskovski komsomolets.

In an interview given to the YouTube channel „Deni TV”, political analyst Nikolai Sorokin stated that the entire current control system of the Armed Forces of Ukraine was concentrated in that bunker.

According to his information, as a result of the „Kinjal” missile strike launched by a MiG-31, up to 300 officers and generals of the NATO military and political bloc were liquidated. In addition, there was a large number of so-called „advisors” and coordinators, the expert detailed.

„They included several American generals, many colonels, high-ranking officers, possibly British generals, very many Poles,” Sorokin reported.

The most interesting thing is that they were one hundred percent convinced that they were safe, because they were 120 meters underground, but „Kinjal” collapsed the ceiling over the heads of „our guests”, the expert summarized.

And „Komsomolskaya Pravda” reported an important news about Kh – 47M2 „Kinjal” Х-47М2 „Кинжал” (Dagger) missile attack on a N.A.T.O bunker. of Lvov, where 200 N.A.T.O. officers were reportedly killed.

The military departments of the United States, Great Britain, Poland and other N.A.T.O. he prefers not to utter a word about what happened in early March near Lvov.

Information is increasingly leaking into the Western and Ukrainian media as well as social media from various sources who know the operation in detail and correctly portray this tragedy for N.A.T.O. and his allies.

N.A.T.O Officers Bunker

Near Lviv, about a hundred meters deep. This secret facility was chosen by N.A.T.O. generals and colonels. with the outbreak of hostilities of the Ukrainian army in Donbass (2014), and decided to move right near the conflict.

Moscow has vowed to strike at decision-making points.

In effect, it was a joint command and control headquarters composed of NATO representatives as well as officers from the Ukrainian Ministry of Defense and the General Staff of its armed forces.

At the beginning of March, the Russian General Staff already knew that in the „underground” and in Kiev, the development of an offensive plan for the Ukrainian armed forces was in full swing.

The „Kinjals” were chosen because such a bunker is invulnerable to conventional weapons and hitting the target would have been difficult to achieve from a distance of 2,000 kilometers!

The KINJAL hypersonic missile carrier is a special version of the MIG-31K long-range interceptor aircraft

„Kinjal”, with its 500 kg is heading towards the target at a speed of 10-15 times faster than the speed of sound, and there are still no air defense systems in the world that can intercept the missile.
Also, „Kinjal” is a high-precision „sniper” type weapon with a deviation from hitting the target of only one meter!

A disaster for N.A.T.O. forces. from Ukraine

It is said that there were over 200 people in the bunker, including several American, British, Polish, Ukrainian generals and senior officers. The Greek portal „Pronews”, which is close to the Ministry of Defense of its country, claimed that „dozens of foreign officers were killed when Kinjal hypersonic missiles hit the joint Ukrainian-N.A.T.O. command and communications center. It was „a disaster for the N.A.T.O. forces. from Ukraine””.

Officially, on March 9, the Russian Ministry of Defense posted a message on its official channel „Telegram” stating that, in response to the terrorist actions organized by the Kiev regime in the Bryansk region on March 2, „The Russian army launched a massive „revenge blow”. The ministry emphasized that the Kinjal hypersonic missile system was used.

Why are the capitals of N.A.T.O. countries silent? about the terrible situation? Probably because they are „ashamed” to recognize too easily the slap received from Moscow, or because it could be an official recognition of the active participation of N.A.T.O. troops. to hostilities against Russia.


Vă așteptăm pe Facebook: 

FACEBOOK, MEDIASTIRI.RO – Ziar Magazin Online 

FACEBOOK, MEDIASTIRI.RO – Publicație Online de Știri

Pe TIK TOK: @ziaronlinemediastiri.ro

Pe INSTAGRAM: MEDIASTIRI.RO

spot_imgspot_img

Don't Miss

Latest Posts