Ziar Magazin Online

Iubire reciprocă, transfigurare, dăruire, continență, atributele erotismului pur, care ne poate purta către idealuri Dumnezeiești!

MEDIASTIRI 13 04 2023 SPIRITUALITATE TANTRICA


Există cursuri acreditate de Yoga în toate orașele din România, de unde puteți obține informații complete și autentice despre toate formele de Yoga.


Sfârșitul actualei epoci de maximă decadență spirituală, Kali Yuga și începutul noii ere de maximă înflorire spirituală a omenirii, Satya Yuga, vine cu Daruri Dumnezeiești pentru cei inteligenti și înzestrați cu intuiție spirituală

De asemenea, tranziția planetei Pamânt din zodia Peștilor în care ne aflăm acum, în zodia Varsătorului, facilitează accesul ființelor umane la informații de o extraordinară valoare spirituală.

O ANALIZĂ COMPARATIVĂ ÎNTRE SEXUALITATEA BRUTĂ ȘI EROTISMUL PUR

Această analiză este o premieră în sensul că este pentru prima dată când se realizează o astfel de analiză comparativă care este de un imens folos pentru ființele umane atente, lucide, inteligente, pline de bun-simț și înzestrate cu intuiție spirituală, căci această analiză comparativă le ajută să descopere nenumăratele beneficii și avantaje ale erotismului pur.

În ceea ce privește erotismul pur, aceste aspecte ce sunt exprimate în premieră vor putea fi descoperite numai prin intermediul gramelor de practică, doar printr-o experimentare directă și nemijlocită.

Toate aceste avantaje se dezvăluie cu o mare ușurință doar pentru ființele umane care deja au ales să integreze fără încetare în viața lor amoroasă, intimă, continența erotică amoroasă deplină ce implică o consacrare prealabilă a roadelor către Dumnezeu Tatăl, iubire reciprocă, transfigurare mutuală excelentă și dăruire efectuată adeseori la unison către idealuri dumnezeiești ce sunt vizate de cei doi iubiți cel mai adesea în simultaneitate.

Toate acestea se află deja la dispoziția cuplurilor ce sunt inițiate și sunt cu ușurință accesibile, experimentabile mai ales de către femei deoarece acestea sunt în mod nativ înzestrate să descopere, să exploreze și să experimenteze fără un antrenament prealabil continența erotică amoroasă.

Superioritatea evidentă, incontestabilă a femeii în această direcție este vădită iar uneori de-a lungul timpului a fost ghicită, a fost intuită ca atare și chiar conștientizată într-o oarecare măsură de către femei chiar și atunci când acestea nu au știut nimic despre existența continenței erotice amoroase ce le este în mod spontan accesibilă încă de la naștere.

 

Nr. Sexualitate Eros pur
1

În cazul sexualității brute, o primă caracteristică ce se dezvăluie printr-o adecvată conștientizare este aceea că energia subtilă sexuală are legătură cu ceea ce am putea numi partea cea de jos sau altfel spus cu manifestarea inferioară ce există in cadrul creației și manifestării dumnezeiești.

În cazul erotismului pur, o primă caracteristică este aceea că energia subtilă sublimă a erosului pur se dezvăluie ca având o legătură cu partea cea de sus sau altfel spus cu componenta net superioară ce există în cadrul creației și manifestării dumnezeiești. Dat fiind acest aspect, se poate spune pe drept cuvânt că energia subtilă sublimă a erosului pur, ce provine în realitate din ființa cea veșnică, misterioasă a lui Dumnezeu, atunci când este captată din abundență în universul ființei umane, o transformă astfel profund și chiar o îndumnezeiește.

 

2

În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că în cadrul acestui fel de sexualitate cel mai adesea excitația sexuală este zonală, este ordinară, este sărăcăcioasă, este superficială iar plăcerea specifică ce apare este oarecum violentă, ascuțită, vulgară, inferioară. Este un ansamblu de aspecte cheie care, mai ales prin comparație atentă cu elementele definitorii ale excitației erotice pure, dezvăluie, face să apară diferențele. Ființele umane proaste, obtuze, lipsite de rafinament sesizează cu greutate deosebirile între excitația sexuală brută și excitația erotică pură.

 

În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că excitația erotică pură este globală, este net superioară, este uimitoare, este bogată în nuanțe, este îmbogățitoare, este profundă, este tangentă cu nesfârșitul, este paradisiacă, este îndumnezeitoare, generează în mod gradat exaltare, provoacă o înflăcărare înălțătoare iar plăcerea specifică este fină, este armonizatoare, este în mod nuanțat calmă, este dulce, este pacifică, este delicată, este purificatoare. Este astfel o plăcere pregnant remarcabilă, fină, eminentă, înnobilatoare, aleasă, care expansionează ființa într-un mod euforic în nemărginire. Dezvăluie un ansamblu de aspecte cheie care, mai ales prin comparație atentă cu elementele definitorii ale excitației sexuale brute, dezvăluie, face sa apară în felul acesta diferențele. Ființele umane inteligente, rafinate conștientizează cu o mare ușurință deosebirile între excitația erotică pură ce se manifestă inclusiv la nivelul zonelor, a punctelor focar erogene si excitația sexuală brută.

 

3

În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că energia specifică ce se manifestă în cazul acestui fel de sexualitate este în permanență o energie subtilă inferioară.

În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că energia specifică ce se manifestă în cazul unei astfel de stări este o energie subtilă sublimă net superioară. Este în realitate energia tainică a unui anumit atribut dumnezeiesc ce prezintă o frecvență distinctă de vibrație care nu se modifică niciodată. Această energie subtilă sublimă este gratuită, este nesfârșită, este veșnică. În anumite condiții, această energie subtilă sublimă nesfârșită poate fi captată cu ușurință chiar din abundență în universul ființei umane sau altfel spus în aura acesteia.

4

În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că adeseori energia subtilă sexuală, dat fiind faptul că este o energie inferioară, se combină, se amalgamează cu o mare ușurință cu energia subtilă specifică inferioară a egoului ce este captată în universul ființei umane, iar această energie este de fapt energia subtilă inferioară universală ce este cunoscută de yoghini prin intermediul expresiei sanscrite ahamkara tattva.

În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că energia subtilă sublimă a erosului pur, ce poate fi acumulată din abundență în universul ființei umane în anumite condiții, face cu ușurință posibilă transcenderea pentru o anumită perioadă de timp a activității egoului (în limba sanscrită ahamkara). De asemenea erotismul pur urmărește într-o manieră ce poate fi plină de iubire, ce poate fi altruistă experimentarea unor stări delicioase de comuniune ce fac să apară o stare nuanțată, pregnantă de fericire durabilă și de împlinire afectuoasă, care determină în felul acesta intensificarea bunăstării lăuntrice.

5

În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că de multe ori o astfel de sexualitate este direcționată într-un mod conștient și intenționat către reproducere. Partenerii ce sunt angrenați într-o astfel de relație înclină, fie la unison, fie doar unul dintre aceștia, să facă astfel copii, chiar și atunci când deocamdată nu prezintă starea de maturitate lăuntrică necesară și nu sunt deocamdată caracterizați de o adecvată stare de responsabilitate.

 

În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că, în cadrul unor astfel de cupluri armonioase a căror relație intimă se bazează pe iubire reciprocă, pe efervescență erotică pregnantă, pe continență erotică amoroasă deplină, comportamentul unor astfel de iubiți nu are niciodată în cazul bărbatului drept finalitate ejacularea, iar în cazul femeii nu are niciodată drept finalitate descărcarea potențialului specific substanțial procreator, ci vizează, urmărește atingerea stărilor intense, plenare de orgasm ce se bazează pe continențăerotică amoroasă deplină. De multe ori o astfel de relație net superioară, împlinitoare este canalizată la unison către trezirea, către descoperirea și chiar către aprofundarea gradată a stării androginale glorioase (în limba sanscrită ardhanarishvara). De cele mai multe ori, într-o astfel de relație minunată de cuplu sunt vizate la unison, sunt urmărite în mod perseverent de către ambii iubiți anumite țeluri spirituale eminamente dumnezeiești universal valabile sau sunt urmărite cu entuziasm, cu asiduitate, cu o mare răbdare atingerea și aprofundarea inefabilă, rapid transformatoare a unor idealuri dumnezeiești. De asemenea, în cadrul unor astfel de cupluri, se urmărește, prin punerea neîncetată în acțiune a legii dumnezeiești a dăruirii oculte de către ambii iubiți la unison, a unor stări intense, nuanțate, de fericire, de împlinire euforică, altruistă, copleșitoare ce angrenează prin intermediul unor schimburi delicioase, reciproce opolarizare inefabilă, complexă, din ce în ce mai profundă. Într-un astfel de cuplu unit, iubitor, fericit, armonios se urmărește cu o neîncetată asiduitate și entuziasm punerea neîncetată în practică a următoarei idei forță: „cea mai mare fericire a iubitului este să o facă să fie cât mai fericită și chiar să o extazieze adeseori pe iubita lui”. Reciproc, într-un astfel de cuplu unit, iubitor, fericit, armonios se urmărește cu o neîncetată asiduitate și entuziasm de către iubită punerea neîncetată în practică a următoarei idei forță: „cea mai mare fericire a iubitei este să îl facă să fie cât mai fericit și chiar să îl extazieze adeseori pe iubitul ei”. Procedând de fiecare dată în felul acesta, cei doi iubiți ce sunt plini de exaltare pun într-un mod constructiv în practică într-o direcție eminamente benefică legea dumnezeiască a dăruirii oculte, iar apoi culeg atât la unison, dar și fiecare dintre ei în parte, roadele minunate ale aplicării acestei legi dumnezeiești valoroase în cadrul relațiilor fericite de cuplu.

6

În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că manifestările ce apar între cei doi parteneri sunt cel mai adesea instinctuale, inconștiente, involuntare, mașinale, uneori sunt chiar brutale și includ componente și înclinații egoiste evidente, caracteristice, ce sunt legate mai ales de satisfacția nevoilor lor sexuale.

 

În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că prin intermediul energiei subtile sublime a erosului pur ce este atrasă și acumulată din abundență în universul lăuntric al celor doi iubiți sau altfel spus în aura acestora, această energie subtilă sublimă ce se combină în mod firesc cu energia subtilă sublimă a iubirii dumnezeiești, aceste energii subtile sublime nesfârșite ce provin din ființa misterioasă, veșnică a lui Dumnezeu generează, datorită caracteristicilor lor specifice elevate, multiple transformări benefice care uneori prin cumul sunt chiar extraordinare. Toate aceste efecte minunate sunt trăite fie la unison, fie separat și generează mutații lăuntrice uimitoare care adeseori survin la unison în microcosmosul celor doi iubiți. Totodată în felul acesta fiecare dintre ei, dar și amândoi la unison, acumulează de fiecare dată în aura lor atât energia subtilă sublimă a iubirii, cât și energia subtilă sublimă a erosului pur care aceste energii fac să apară un delicios amalgam în universul lor lăuntric. Acționând de fiecare dată fiind plini de dăruire, manifestând mult entuziasm și abnegație în acest mod, cei doi iubiți atrag din abundență inclusiv energia subtilă sublimă dumnezeiască a erosului pur în aurele lor și se înalță ca să spunem așa, într-o manieră plăcută, de multe ori chiar euforică, spre Dumnezeu, iar astfel în mod cert ei se transformă în direcții eminamente benefice și se îndumnezeiesc. Procedând în felul acesta de fiecare dată cu o mare dăruire și fervoare, cei doi iubiți reușesc să experimenteze la unison stări intense de orgasm extins, în cazul bărbatului fără ejaculare, în cazul femeii fără descărcare, ce le conferă stări inefabile, împlinitoare, extraordinare de fericire nuanțată.

 

7

În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că multe reacții și manifestări ce apar prin intermediul interacțiunii între cei doi parteneri sunt de cele mai multe ori subconștiente. Toate acestea sunt de natură să nu îi ajute să înțeleagă într-un mod clar, inteligent, profund și rapid ceea ce se petrece în ființa lor, în universul lor lăuntric sau altfel spus în aura lor.

În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că marea majoritate a trăirilor pe care cei doi iubiți le experimentează, le conștientizează sunt din ce în ce mai clare, sunt chiar hiperconștiente în anumite condiții, sunt profunde, sunt chiar rapid transformatoare în direcții benefice, sunt pregnant înălțătoare, sunt rafinate, sunt plurivalente și le conferă atât fiecăruia în parte, cât și la unison o intensă plăcere elevată, binemeritată, erotică, amoroasă la care se pot adăuga stări nuanțate de plăcere distincte, elevate, ce apar atunci când sunt captate și acumulate în universul lor lăuntric energiile subtile sublime ale unor alte atribute dumnezeiești, cum ar fi entuziasmul, umorul, pasionalitatea pură, bunăvoința, blândețea etc, etc.

8

În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că plăcerea sexuală resimțită se dovedește a fi o plăcere limitată, superficială, inferioară, ce este experimentată de fiecare dată într-un mod distinct, ca atare. Trăind în felul acesta, partenerii nu bănuiesc că există totuși alternative net superioare, sublime, tainice, elevate. Puterea înlănțuitoare a obișnuințelor inferioare, nefaste îi face să accepte, datorită ignoranței în care se complac, ca fiind ceva firesc această penibilă condiționare.

În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că plăcerea erotica pură, rafinată este mult mai intensă, este extinsă, apare în mod spontan ca fiind nelimitată, este în mod profund împlinitoare, este pură, este elevată, le conferă posibilitatea uimitoare a unui număr nelimitat de orgasme, ce se bazează însă pe continență erotică amoroasă deplină. Astfel de trăiri îi ajută să se transforme rapid din punct de vedere spiritual, trezește în mod gradat în ființa lor anumite percepții minunate paranormale, cum ar fi telepatie prin intermediul stărilor experimentate la unison de amândoi la distanță, empatie paranormală uimitoare. Experiențele pe care le descoperă astfel le generează, de multe ori într-o manieră spontană, stări surprinzătoare de bucurie, trezește în universul lor lăuntric și apoi le permite să aprofundeze stări exemplare de împlinire erotică amoroasă, îi face să trăiască intens, cu ușurință stări de euforie, le conferă experimentarea unor experiențe surprinzătoare de fericire oceanică atunci când aleg să descopere beneficiile multiple ale fenomenului ocult de avalanșă, iar durata jocurilor erotice amoroase între ei se dovedește a fi surprinzător de mare. Toate acestea îi ajută să simtă trăiri plurivalente, împlinitoare, pline de fericire, la care au în mod firesc dreptul, atunci când aleg să exploreze această cale.

 

9

În cadrul experimentării sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că acest fel de sexualitate se dezvăluie ca fiind în mod preponderant genitală. Dată fiind ejacularea ce apare atunci în cazul bărbatului sau dată fiind o eventuală descărcare a potențialului substanțial procreator ce apare în cazul femeii atunci când ea are orgasm, stările specifice de plăcere ce apar în felul acesta sunt chiar foarte scurte, sunt limitate, sunt parțiale, sunt în mod vădit neîmplinitoare, mai ales în cazul femeilor care tocmai de aceea se simt frustrate și trăiesc în timp stări de neîmplinire care sunt cumulative. Tocmai de aceea, imensa majoritate a femeilor care acceptă sau îmbrățișează datorită ignoranței în care se complac o sexualitate brută sunt nefericite. Nu există excepții în această direcție.

În cadrul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că în cazul cuplurilor ce conștientizează din prea plin valoarea energiei subtile sublime a erosului pur, dar și valoarea energiei subtile sublime a iubirii, astfel de cupluri captează și acumulează apoi într-o manieră conștientă, atât energia subtilă sublimă a erosului pur, cât și energia subtilă sublimă a iubirii, iar totodată astfel de cupluri urmăresc dinamizarea optimă a zonelor erogene focar care, atunci când sunt puse într-o manieră excelentă în funcțiune, fac cu ușurință posibilă captarea din abundență în universul lor lăuntric, în aura lor, atât a energiei subtile sublime a erosului pur, cât și a energiei subtile sublime a iubirii. Tocmai de aceea, stările distincte de plăcere, dar și procesele de polarizare ce apar în cadrul unor astfel de cupluri se manifestă în mod evident nu numai la nivelul trupului, ci și în învelișurile tainice ale ființei, iar energia erotică pură împreună cu energia iubirii ce sunt acumulate într-un mod atent și sistematic provoacă stări excelente, și, atunci când aceste energii subtile sublime distincte se amalgamează, declanșează stări extraordinare de împlinire erotică amoroasă nu numai la nivelul trupului, ci și în învelișurile tainice ale ființei, cum ar fi învelișul vital (în limba sanscrită pranamaya kosha), învelișul mental (în limba sanscrită manomaya kosha), învelișul supramental (în limba sanscrită vijnanamaya kosha), învelișul beatitudinii (în limba sanscrită anandamaya kosha). Stările nuanțate, intense de plăcere sunt astfel trăite cu o mare încântare la nivelul întregului trup în zonele erogene specifice, iar în felul acesta acumulează și expansionează cu o mare ușurință aurele iubiților. Astfel, în universul lăuntric al acestora sunt acumulate în mod evident atât energia subtilă sublimă a erosului pur, cât și energia subtilă sublimă a iubirii, dar și alte energii subtile sublime ale feluritelor atribute dumnezeiești, pe care atunci doar unul sau ambii iubiți le manifestă în mod spontan. Astfel de energii subtile sublime dumnezeiești pot fi: energia subtilă sublimă a entuziasmului dumnezeiesc, energia subtilă sublimă a fericirii dumnezeiești, energia subtilă sublimă a frumuseții dumnezeiești, energia subtilă sublimă a bunătății dumnezeiești, energia subtilă sublimă a bucuriei dumnezeiești, energia subtilă sublimă a răbdării dumnezeiești, energia subtilă sublimă a optimismului dumnezeiesc etc, etc. Stările plurivalente minunate ce apar astfel sunt uimitoare, sunt pregnant satisfăcătoare într-o manieră elevată, sunt dătătoare de o copleșitoare fericire. Timpul propriu-zis al jocurilor amoroase ce sunt angrenate între cei doi iubiți este în mod spontan extins. În felul acesta cei doi iubiți devin cu ușurință capabili să experimenteze trăiri uluitor de complexe, nuanțate, care sunt incredibile mai ales pentru ființele umane comune, vulgare. Stările extinse de orgasm ce sunt experimentate astfel se manifestă într-o manieră naturală și generează felurite stări euforice, delicioase ce sunt surprinzătoare și pline de prospețime. În felul acesta, masculinitatea benefică a bărbatului crește într-un mod considerabil și totodată se intensifică la unison, iar feminitatea benefică a femeii crește, se îmbogățește și înflorește. Toate acestea se dezvăluie în mod gradat întocmai precum un continent nou, mirific, ce poate fi iar și iar explorat și exploatat în direcții eminamente benefice. Doar starea de ignoranță în care ne complacem și egoul insidios, exacerbat, dar și indiferența față de aceste aspecte net superioare, mirifice, ne determină, ne opresc în felul acesta să nu abordăm și apoi să explorăm cu entuziasm și frenezie această direcție paradisiacă dumnezeiască.

10

În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că în cazul unei astfel de sexualități trăirile ce apar sunt în mod preponderent catalizate și declanșate de hormonii sexuali. Toate acestea fac să apară și să persiste evidente limitări și slăbiciuni ce sunt inerente. Din această cauză, mulți bărbați se simt complexați și chiar prezintă o fragilitate pe care unii dintre ei urmăresc să o ascundă însă cu dibăcie.

În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că prin aportul masiv extraordinar, atât al energiei subtile sublime a erosului pur, cât și prin aportul considerabil al energiei subtile sublime a iubirii cei doi iubiți sunt într-o imensă măsură în mod spontan eliberați de dependența față de hormonii sexuali. Toate acestea le conferă un uimitor salt lăuntric pe care cei doi iubiți îl conștientizează cu nesaț și încântare, iar astfel ei devin într-un mod gradat conștienți că aceste efecte surprinzătoare, minunate apar aproape fără efort prin captarea și acumularea din abundență în aurele lor, în universul lor lăuntric, atât a energiei subtile sublime a erosului pur, cât și a energiei subtile sublime a iubirii. Toate acestea îi propulsează către experimentarea unor stări delicioase, extraordinare de intimitate ce generează la unison trezirea, descoperirea valențelor multiple ale sufletului și facilitează apariția unor stări indescriptibile de osmoză euforică, de empatie paranormală ce îi ajută să-și conștientizeze cu o mare ușurință în cazul bărbatului femeia interioară, iar în cazul femeii o ajută să își conștientizeze cu o mare ușurință bărbatul interior. Astfel de trăiri elevate, vii le rafinează natura lăuntrică, le conferă o sensibilitate elevată, mărită și adeseori îi impulsionează să descopere fie la unison, fie separat uimitoare fenomene de sincronicitate dumnezeiască.

 

(va urma)


Vă așteptăm pe Facebook: 

FACEBOOK, MEDIASTIRI.RO – Ziar Magazin Online 

FACEBOOK, MEDIASTIRI.RO – Publicație Online de Știri

Pe TIK TOK: @ziaronlinemediastiri.ro

Pe INSTAGRAM: MEDIASTIRI.RO

spot_imgspot_img

Don't Miss

Latest Posts