Ziar Magazin Online

C.G. Jung și Cele 4 Arhetipuri Feminine! Tainele și simbolurile inconștientului Feminin!

MEDIASTIRI 03 05 2023 PSIHOLOGIE

Inconștientul Feminin este structurat în 4 Arhetipuri Feminine specifice, care determină principiile fundamentale de manifestare a Conștiinței Feminine

Cele 4 Arhetipuri Feminine

1- Inițiatoarea

Arhetipul iniţiatoarei este cel mai aproape de planul supramental, de androginul divin glorios, fiind un simbol al înţelepciunii. Ca reprezentări ale arhetipului ce se regăsesc în tradiţii: Tara, Matangi, Atena, Minerva, cele 10 muze – fiicele lui Zeus, Shakti.

Energia esenţială care animă acest arhetip este cea a cunoaşterii şi comunicării, fiind, totodată, o natură dinamică. În acest arhetip se află ascuns misterul profund al iniţierii spirituale. Fascinează prin mister, expansiunea cunoaşterii. Femeia care are predominat acest arhetip fascinează prin starea de plenitudine, iubire, împlinire, beatitudine, afectivitate nesfârşită, trezind în bărbat căutarea spirituală.

Prin acest arhetip fiinţa umană poate avea acces la realităţile invizibile, deoarece uneşte sacrul cu profanul. În viaţa acestui arhetip evenimentele vieţii se manifestă foarte mult sub forma sincronicităţilor. Fiinţa care are dinamizată acest arhetip manifestă o iubire spontană a întregii naturi şi o înţelegere superioară, o legătură directă cu forţele superioare ale naturii care este dublată de cunoaştere, ceea ce se poate numi simplu Înţelepciune Feminină. Femeia ce prezintă o dinamizare pregnantă a acestui arhetip prezintă o stare de împlinire extatică, trezind în bărbaţii iubiţi adevărata natură masculină în conexiune cu aspectul masculin universal, deoarece în inima sa se află un templu al spiritului.

Acest arhetip este în strânsă legătură cu starea de mister, mister spiritual. Libertatea acestui arhetip este una fundamentală, dincolo de orice constrângere, deoarece are puterea de a aduce în viaţa sa tot ceea ce transcende natura umană, iar graţia divină coboară cel mai uşor prin acest arhetip. Spontaneitatea este de asemenea un alt aspect esenţial al acestui arhetip care manifestă spontan energiile divine care oferă răspunsuri la întrebările vieţii.

Acest arhetip prezintă o stare de detaşare, deoarece trăieşte la nivelul raţiunii superioare şi pune în prim plan conştiinţa.

Inițiatoarea este corespondenta Regelui

2- Mama

Arhetipul mamei are la bază imaginea originară a mamei, preexistentă şi subordonată oricărui fenomen al maternului. Este un arhetip static de protecţie.

Acest arhetip are o multitudine de aspecte care se regăsesc în diferitele tradiţii sub diferite forme: mama şi bunica, mama vitregă şi soacra, doica, zeiţa, fecioara (Fecioara Maria, Demetra, Core), ţelul dorinţei de mântuire (paradis, imperiu divin, Ierusalim ceresc), în sens extins biserica, universitatea, oraşul, ţara, pământul, pădurea, marea, materia, Luna, ca cerc magic (mandala, yantra), uter, yoni, cuptor.

Proprietăţile sale sunt maternul; autoritatea magică a femininului; înţelepciunea şi înălţimea spirituală ce transcende raţiunea; ceea ce este bun, ceea ce protejează, dătător de creştere, fertilitate şi hrană; locul transformării magice, al renaşterii; instinctul sau impulsul care ajută, graţia divină.

Funcţia principală a acestui arhetip este hrana şi protecţia. Energia pământului este cea asociată acestui simbol matern, feminin. Ea se raportează la natura masculină ca un agent al blândeţii şi protecţiei. Ea îi susţine pe cei din jur cu energia sufletului ei. Ea îşi asumă responsabilitatea faţă de ceilalţi, fiind dreaptă şi iertătoare. Iertarea şi iubirea sunt cele care transformă şi purifică. Ea nu rezonează cu răul, are ceva sufletesc copleşitor care acoperă tot răul cu iubirea ei.

Ea este cea care hrăneşte toate fiinţele cu energia ei, fiind capabilă să renunţe la ea pentru a-i susţine pe cei care depind de ea, având un spirit de sacrificiu foarte dezvoltat. La fel ca şi graţia divină se dăruieşte necondiţionat fiind gata să renunţe la orice pentru ceilalţi.

Trebuie să precizăm că arhetipul se situează dincolo de rolul de mamă, fiind mult mai mult decât acesta. El se referă de fapt la puterea femeii de a da naştere, a susţine şi a reînnoi viaţa – fie că este vorba despre un proiect, un copil, o grădină sau o idee. Tot energia mamei este cea care ne inspiră când este cazul să ne abandonăm, să ne dăruim sau chiar să ne sacrificăm (a ne sacrifica înseamnă a deveni sacri) pentru un ideal nobil.

Activarea acestei energii invită la vindecarea ranilor legate de propria mamă. Una dintre cele mai mari provocări ale arhetipului Mamă este de a permite creaţiilor proprii să fie ceea ce sunt ele, chiar dacă nu sunt perfecte din punctul propriu de vedere. Cu alte cuvinte, să se constientizeze că doar canalizand energia creaţiei, devii „inspirata” de ea, fără a poseda ceea ce creezi – acesta îi aparţine lui Dumnezeu.

Umbra arhetipului Mamei

Când nu se conștientizează foarte bine latura maternă, rana legată de propria mamă poate fi una profundă. Nu ai grija de tine, de nevoile fizice sau emoţionale. Ca mame, poți declanșa narcisicul şi poti nega experienţele sau individualitate copilului propriu. Când arhetipul mamei este „în umbra conştiinţei”, el determină femeia să fie absentă pentru copiii ei, dominatoare, pretenţioasă, manipulatoare şi/sau acuzatoare. Toate acestea sunt expresia incapacităţii acelei femei de a intra în contact real cu alte fiinţe umane.

Pentru a debloca arhetipul Mamei

Vindecaţi-vă rănile legate de propria mamă. Iertaţi-o, indiferent ce a făcut. Realizaţi că există o Inteligenţă supremă în tot ceea ce vi s-a petrecut în viaţă. Poate că a greşit din punctul dumneavoastră de vedere, dar în acel moment a făcut tot ce a ştiut sau a putut ea mai bine.

Urmează apoi o fază de autoanaliză şi disciplinare. Urmăriţi să conştientizaţi cum vă purtaţi cu proprii copii – ce vă reproşează ei cel mai adesea? Apoi faceţi un pas în direcţia a ceea ce vă cer ei să schimbaţi în comportament sau atitudine. Vă spun că sunteţi indiferentă faţă de ei, deşi credeţi că le acordaţi suficient din timpul pe care îl aveţi la dispoziţie? Aflaţi ce îi face să vă perceapă astfel şi … treceţi la acţiune!

Gândiţi-vă cum vă trataţi în general creaţiile, proiecte, planuri, afaceri etc.? De acum încolo începeţi să le susţineţi cu adevărat, la fel cum Mama arhetipală îşi sprijină şi-şi hrăneşte copiii. Renunţaţi la tot ce e de prisos sau învechit. A crea presupune să duci la bun sfârşit ceea ce ai început.

3- Fascinatoarea

Arhetipul Facinatoarei are la bază imaginea iubitei, a femeii iubitoare care fascinează bărbatul. Ca reprezentări ale arhetipului ce se regăsesc în tradiţii: Afrodita, Venus, Psyche cea care aduce apa vieţii de pe culmi inaccesibile.

Ea se manifestă pregnant sub două aspecte:

Prostituata – care se manifestă ca fiind foarte liberă, dezinhibată, lipsită de prejudecăţi sexuale, iar abordarea sexualităţii este dincolo de orice morală.

Fecioara – ca simbol al inaccesibilităţii, al cuminţeniei sacralităţii, al neputinţei de a atinge şi a poseda această energie, a stării de dăruire şi abandon în faţa forţelor divine.

Este cel mai cultivat, cel mai des întâlnit dintre arhetipurile sufleteşti, dar care implică şi un grad mai mare de responsabilitate. Este un arhetip dinamic, profund transformator, care alchimizează întreaga fiinţă. Fascinaţia o constituie energia feminină care trezeşte şi transformă orice bărbat prin forţa erosului.

Mesajul divin al acestui arhetip este cel al păcii şi al iubirii. Arhetipul fascinatoarei face ca fiinţa prin care se manifestă să fie sensibilă, plină de intuiţie şi inspiraţie, având o mare putere de comunicare dincolo de cuvinte. Ea poate genera sentimente de comuniune, fraternitate cu întreaga existenţă, trezind în ceilalți o stare de dăruire şi de libertate.

Arhetipul Fascinatoarei este energia care permite iubirea, atracţia, comuniunea spirituală, osmoza, convergenţa forţelor, feminitatea copleşitoare, majestuoasă, impersonală, imposibil de posedat vreodată. Acest arhetip pune în legătură fiinţa cu misterul copleşitor al creaţiei, care are capacitatea de a trezi suflete.

Arhetipul Fascinatoarei manifestă o fascinaţie irezistibilă, este o forţă spirituală accesibilă oricui, care atrage prin iubire către uniunea spirituală.

Tendinţa cea mai profundă a acestui arhetip este cea de trezire spirituală, de impulsionare către transformare, deoarece nu suportă imperfecţiunea. Deoarece guvernează forţele adânci ale subconştientului, ea este oglinda în care bărbatul se poate vedea cel mai bine, dar care-i reflectă atât calităţile cât şi defectele, de aceea este o energie pe care nu o poţi păcăli.

Acest arhetip trezit plenar într-o femeie oglindeşte totul, atât aspectele umane cât şi cele divine. Iubirea este arma irezistibilă a femeii, forţa triumfătoare care te înalţă. Iubirea trezeşte o putere care poate face ca acea fiinţă să triumfe în faţa oricăror greutăţi sau conjuncturi nefavorabile, având capacităţi iluminatoare.

EROINA

Arhetipul Eroinei are la bază starea de încredere în sine şi a independenţei naturii proprii, acţiunea fiind modul său de a fi. Ca reprezentări ale arhetipului ce se regăsesc în tradiţii: Artemisa, Diana, Zeiţa vânătorii, Hecate, sora mai mare.

Ea este netulburată de ceilalţi, fiind provocată de obstacolele care stau în faţa atingerii scopului dorit, deoarece spiritul competiţiei o dinamizează. Este caracterizată prin perseverenţa cu care-şi urmăreşte ţelul dorit. Are tendinţa de a proteja celelalte femei şi de a avea legături profunde bazate pe o prietenie sinceră.

Un alt aspect specific acestui arhetip este că se manifestă ca o forţă a libertăţii, ca o energie care ne leagă de natură, cu sentimentul profund de manifestare liberă într-o profundă comuniune cu Natura.

Una din calităţile fundamentale ale sale este intuiţia care o inspiră să acţioneze independent de cunoaşterea raţională sau de logica banală, fiind reprezentată adesea şi prin lumina lunii care este simbolul iniţierii, ochiul care vede în inima misterelor. Acest arhetip reprezintă şi cunoaşterea prin simboluri, intuiţie, sincronicităţi, profeţie, clarviziune, deoarece este inspirat de forţele naturii cu care este în comuniune.

O altă trăsătură specifică este că nu se complace în suferinţă, nu acceptă suferinţa. Eroina Inspiratoare este de obicei egală cu bărbații şi nu-şi ascunde calităţile , adesea intrând în competiţie cu bărbaţii şi de aceea o parte a fiinţei sale nu poate fi dominată de nici un bărbat, adesea mânia ei se transformă în curaj, eroism spiritual, forţă spirituală.

Este necesar ca fiinţele care manifestă acest arhetip să-şi asimileze lecţia timpului, să-şi sublimeze forţa sexuală în creativitate, iubire şi compasiune.


Vă așteptăm pe Facebook: 

FACEBOOK, MEDIASTIRI.RO – Ziar Magazin Online 

FACEBOOK, MEDIASTIRI.RO – Publicație Online de Știri

Pe TIK TOK: @ziaronlinemediastiri.ro

Pe INSTAGRAM: MEDIASTIRI.RO

spot_imgspot_img

Don't Miss

Latest Posts