Ziar Magazin Online

Ajutorul pentru energie, pentru pensionarii cu venituri sub 2000 lei, pe înțelesul tuturor!

MEDIASTIRI 01 03 2023 DIVERSE

Pentru pensionarii cu pensii mai mici sau egale cu 2000 lei, guvernul a aprobat, pentru 2023, acordarea ajutorului financiar de 1.400 de lei, pentru plata facturilor sau datoriilor la furnizorii de energie

Guvernul a aprobat acordarea unui ajutor financiar în valoare de 1400 de lei, acordat în 2 rate pentru pensionarii din sistemul public, sistemul pensiilor militare de stat și pentru beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2000 lei.

Acest ajutor se acordă pentru a compensa prețul la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Măsura face parte din Programul guvernamental „Sprijin pentru România”

Valoarea sprijinului pentru plata facturilor la energie va fi de 1.400 de lei, bani ce vor fi acordați în două tranșe egale, de câte 700 de lei: în luna februarie 2023, pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2023, și în luna septembrie 2023, pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2023.

Banii  se vor primi pe card, sumele primite urmând a se transfera furnizorilor de energie prin mandat poștal, prin intermediul Poştei Române. Sprijinul acordat de stat va putea fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023.

Sumele alocate celor două tranșe nu pot fi preschimbate în bani și nu pot fi folosite pentru plăți prin mandat poștal către alte destinații decât plata facturilor de energie.

Cine beneficiază de sprijin

1- pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/ casele de pensii sectoriale, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

2- persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

3- familiile beneficiare de alocație de susținere a familiei;

4- familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social.

Cei ce se încadrează la mai multe categorii de beneficiari vor putea primi sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.

Condițiile necesare pentru a beneficia de sprijin

Extras din comunicatul oficial al Guvernului.

– În cazul în care la un loc de consum domiciliază sau are/au reşedinţa unul sau mai mulţi beneficiari de sprijin, sprijinul pentru compensarea preţului la energie se acordă o singură dată pe loc de consum, indiferent dacă acesta este sau nu titularul contractului de furnizare, cu condiţia ca locul de consum să coincidă cu domiciliul sau reşedinţa beneficiarului de sprijin, respectiv cu adresa menţionată în documentul care atestă încadrarea în una dintre categoriile de beneficiari. Venitul net per coabitant, la nivelul unui loc de consum, nu trebuie să depășească 2.000 lei.

– În situaţia în care la un loc de consum la care domiciliază unul sau mai mulţi beneficiari, au domiciliul şi alte persoane care nu se încadrează în categoriile de beneficiari, se iau în calcul şi veniturile acestora. În cazul în care media veniturilor per locuitor/gospodărie este mai mare de 2000 de lei, pentru punctul de consum respectiv nu se acordă card de energie.

Notă

– Daca într-un imobil locuiesc 2 pensionari, ca unul dintre ei să beneficieze de acest ajutor trebuie ca veniturile lor adunate, să nu depășească suma de 4000 de lei. Dacă unul are o pensie de 2000 și unul de 2100, adică împreună 4100, NU vor beneficia de acest ajutor.

– Dacă într-un imobil locuiește un pensionar care se încadrează pentru acest ajutor, dar totodată cu el în acest imobil mai locuiesc și alte persoane, copii, rude, etc. vor fi luate în calcul și veniturile acestor persoane. Dacă venitul mediu pe fiecare locuitor este mai mare de 2000 lei, chiar dacă respectivul pensionar are o pensie de 1200 lei – să zicem – el nu va primi ajutorul. Pentru acest loc de consum nu se va acorda ajutorul.

Cum se stabilesc listele finale cu beneficiari

Procedura de stabilire a listelor cuprinde următoarele etape:

I. Se stabilește lista potențialilor beneficiari care se încadrează în categoriile stabilite în ordonanță.

II. Se verifică veniturile acestora.

III. Pentru fiecare punct de consum, se verifică numărul de locuitori.

IV. Se verifică media venitului pentru fiecare loc de consum, pentru a vedea dacă se depășește pragul de 2.000 de lei.

Cum intrăm în posesia cardului

Cardul se aduce de către Poșta Română, la domiciliul beneficiarului, cu confirmare de primire.

Care sunt actele necesare pentru plată

1- Cardul de energie (primit prin Poșta Română)

2- Actul de identitate al beneficiarului (sau document de împuternicire și actul de identitate al împuternicitului)

3- Factura de plată sau certificat de validare a datoriei din partea asociației de proprietari/locatari, în cazul plății încălzirii în sistem centralizat de termoficare.

Cum se efectuează plata

1- La orice subunitate a Poștei Române sau la poștașul care a sosit la domiciliul beneficiarului.

2- Se completează plata prin mandat poștal, către contul furnizorului de energie (ori al asociației de proprietari/locatari).

3- Se primește dovada plății, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plății, valoarea plății/plăților efectuate și furnizorul/furnizorii către care s-a efectuat plata.


Vă așteptăm și pe cele 2 grupuri de Facebook ale ziarului: 

FACEBOOK, MEDIASTIRI.RO – Ziar Magazin Online 

FACEBOOK, MEDIASTIRI.RO – Publicație Online de Știri

spot_imgspot_img

Don't Miss

Latest Posts