Ziar Magazin Online

10 IUNIE 2023 – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A HERALDICII, AL IV-LEA EVENIMENT AL ARISTOCRAȚIEI ADRIATICE A EUROPEI DE EST ÎN ITALIA. JUNE 10, 2023 – INTERNATIONAL HERALDRY DAY, THE 4TH EVENT OF THE ADRIATIC ARISTOCRACY OF EASTERN EUROPE IN ITALY

MEDIASTIRI 23 04 2023 ARISTOCRATIA ADRIATICA DIN ITALIA

10 IUNIE 2023 – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A HERALDICII, AL IV-LEA EVENIMENT AL ARISTOCRAȚIEI ADRIATICE A EUROPEI DE EST ÎN ITALIA

Macerata REGIUNEA MARCHE: Eveniment Organizat de Academia Dinastică Universitară a Nobilei Familii AGRICOLA și de Aristocrația Adriatică a Europei de Est, delegația Provinciei Macerata în persoana lui Co.

Paolo Perini din Tema Nobilimea de astăzi Sensul de Misiune Eveniment sponsorizat de orașul Macerata, provincia Macerata, regiunea Marche, Fundația Matteo Ricci și Casato degli Agricola.

Salutări instituționale – Gianluca Pasqui Vicepreședinte al Consiliului Regional Marche; – Rectorul Academiei Dinastice Familiei Alteța Sa Regală Christian Agricola; – Contele Paolo Perini de San Giuliano l’Ospitaliere – Delegat al Provinciei Macerata A.D.U.O.M.S.S.A.N.; Moderator Dr. Lara Carelli Difuzoare – Co. Dr. Enzo Modulo Morosini din Risicalla și Sant’Anna Morosina – Curator al Cărții de Aur a Familiilor Nobile și Remarcabile cu Anexă Armorial Istoric General Italian – Senator Academic de merit al A.D.U.O.M.S.S.A.N.

Tema: „Matteo Ricci și heraldica”; – Doctor Dario Grandoni – Președinte al Fundației Matteo Ricci Tema: „Părintele Matteo Ricci, o punte între Est și Vest. Istorie și Actualitate” – Arhitectul Enzo Fusari, fost Președinte al Ordinului Arhitecților Tema: „Orașul Macerata pe vremea părintelui Matteo Ricci, prin hărți antice”; – Doctor Simonetta Torresi Tema: „Orașul Macerata și Papa San Leone IV” Prințul Christian Agricola oferă titlul de Equitem et Dominam al Ordinului Familiei Dinastice (S.M.O.S.S.A.N) – ora 19.30 Aperitiv la HAB Via Gramsci 24, Macerata; – ora 21:00 Cina festivă la Ristorante Le Case, Contrada Mozzavinci, 16/17, Macerata TAXĂ DE PARTICIPARE – CONFERINȚĂ + CINA 75,00 EUR LOCURI MAX 100.

În cadrul evenimentului vor fi emise unele Decrete de Membri de Onoare ai Academiei Dinastice Universitare celor care le solicită și odată cu ele Omagiul Capitolin lui Gneo Giulio Agricola și titlul de Equitem et Dominam al Ordinului Familiei Dinastice S.M.O.S.S.A.N. – cu prezența oficială a Bisericii Anglo-Catolice în persoana Rectorului Episcop Monseniorul Maturo Contili al Universității UNISANOAOLO.

Vor fi prezenti și Episcopul de Ostrog și Nikšić Boris Bojović Vicarul Mitropoliei Bisericii Ortodoxe din Muntenegru; – la care a participat un Nunțiu Apostolic al Bisericii Catolice; COD ROCHIE: Elegant – Costum inchis la culoare pentru barbati Vă rugăm să confirmați prezența până cel târziu la 5 iunie 2023, trimițând un e-mail la [email protected], vor fi acceptate numai plățile cu formularele de înscriere completate corespunzător. Admiterea asigurată numai și exclusiv pentru participanții la cină

Pentru Info: +39 – 349/4128133


JUNE 10, 2023 – INTERNATIONAL HERALDRY DAY, THE 4TH EVENT OF THE ADRIATIC ARISTOCRACY OF EASTERN EUROPE IN ITALY

Macerata MARCHE REGION: Event Organized by the University Dynastic Academy of the Noble Family AGRICOLA and the Adriatic Aristocracy of Eastern Europe, the delegation of the Province of Macerata in the person of Co.

Paolo Perini from Today’s Topic Nobility Mission Sense Event sponsored by the City of Macerata, the Province of Macerata, the Marche Region, the Matteo Ricci Foundation and the Casato degli Agricola.

Institutional greetings – Gianluca Pasqui Vice President of the Marche Regional Council; – Rector of the Dynastic Academy of His Royal Highness Family Christian Agricola; – Count Paolo Perini of San Giuliano l’Ospitaliere – Delegate of the Province of Macerata A.D.U.O.M.S.S.A.N.; Moderator Dr. Lara Carelli Loudspeakers – Co. Dr. Enzo Modulo Morosini of Risicalla and Sant’Anna Morosina – Curator of the Golden Book of Noble and Remarkable Families with General Italian Historical Armorial Annex – Honorary Academic Senator of A.D.U.O.M.S.S.A.N.

Theme: „Matteo Ricci and heraldry”; – Doctor Dario Grandoni – President of the Matteo Ricci Foundation Theme: „Father Matteo Ricci, a bridge between East and West. History and Current Affairs” – Architect Enzo Fusari, former President of the Order of Architects Topic: „The city of Macerata at the time of Father Matteo Ricci, through ancient maps”; – Doctor Simonetta Torresi Topic: „The City of Macerata and Pope San Leone IV” Prince Christian Agricola offers the title of Equitem et Dominam of the Order of the Dynastic Family (S.M.O.S.S.A.N) – 19.30 Aperitif at HAB Via Gramsci 24, Macerata; – 21:00 Festive dinner at Ristorante Le Case, Contrada Mozzavinci, 16/17, Macerata PARTICIPATION FEE – CONFERENCE + DINNER EUR 75.00 SEATS MAX 100.

During the event, some Decrees of Honorary Members of the University Dynastic Academy will be issued to those who request them, and with them the Capitoline Homage to Gneo Giulio Agricola and the title of Equitem et Dominam of the Order of the S.M.O.S.S.A.N. Dynastic Family. – with the official presence of the Anglo-Catholic Church in the person of the Rector Bishop Monsignor Maturo Contili of UNISANOAOLO University.

The Bishop of Ostrog and Nikšić Boris Bojović, the Vicar of the Metropolis of the Orthodox Church in Montenegro, will also be present; – attended by an Apostolic Nuncio of the Catholic Church; DRESS CODE: Smart – Men’s Dark Suit Please RSVP no later than 5th June 2023 by emailing [email protected], only payments with duly completed application forms will be accepted. Admission secured only and exclusively for dinner attendees

For Info: +39 – 349/4128133


Vă așteptăm pe Facebook: 

FACEBOOK, MEDIASTIRI.RO – Ziar Magazin Online 

FACEBOOK, MEDIASTIRI.RO – Publicație Online de Știri

Pe TIK TOK: @ziaronlinemediastiri.ro

Pe INSTAGRAM: MEDIASTIRI.RO

spot_imgspot_img

Don't Miss

Latest Posts